درباره سیب کده

مجموعه سیب کده مرجعی کامل برای کاربران اکوسیستم اپل و کاربرانی که خواهان دسترسی به سرویس های بین‌المللی هستند می‌باشد، سیب کده از دوبخش بنام مجله خبری و بخش خدمات تشکیل شده ؛ در بخش مجله خبری؛ تمرکز نویسندگان مجموعه به بررسی، آموزش و استفاده‌ از ترفندهای اکوسیستم اپل می‌باشد و در این زمینه به تولید مقالات مختلف می‌پردازند. در بخش خدمات؛ تیم انجام سفارشات و پشتیبانی به ارائه خدمات و تکمیل سفارشات کاربران می پردازند؛ هدف ما در بخش خدمات؛ تکمیل نیاز کاربران و ارائه تجربه بسیار خوب به آنان می باشد.

Group 1096

مجله خبری

ما در سیب کده به پوشش آخرین اخبار دنیای تکنولوژی و اپل می پردازیم؛ تمام محصولات جدید؛ کنفرانس های خبری و نکات جذاب در این بخش پوشش داده می شوند

فروشگاه آنلاین محصولات مجازی

در بخش فروشگاه آنلاین محصولات مجازی ما به ارایه اشتراک های پریمیوم قانونی اپل؛‌ مثل اپل موزیک و اپل وان و سایر اشتراک ها . اکانت های پریمیوم ی پردازیم و به شما تضمین بهترین هزینه؛ بهترین پشتیبانی و سریع ترین زمان فعال سازی را می دهیم

آموزش های کاربردی

ترفندها و آموزش های کاربردی محصولات شرکت اپل برای استفاده ی بیهنه تر کاربران در سیب کده قرار میگیره

اعضای تیم سیب کده

نام عضو شماره یک

مدیر کل

نام عضو شماره یک

مدیر کل

نام عضو شماره یک

مدیر کل

نام عضو شماره یک

مدیر کل